Couple Portraits with Balloons at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Couple Portraits with Balloons at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

More Photos From This Album

Wedding Party Portraits at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Bridesmaids Getting Ready in Robes at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Wedding Ceremony at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Monogrammed Backdrop for Sweetheart Table at Georgia Wedding

Orange Centerpieces for Reception at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Bridesmaids in Long Blue Dresses at Savannah, Georgia, Wedding

Bridal Portraits at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Bridal Processional at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Couple Holding Hands During Georgia Wedding

Tables with Blue Linens and Taper Candles for Georgia Wedding

Lavender for Wedding Exit at Georgia Wedding

First Kiss During Ceremony at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Lucite Sign for Wedding at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Naked Cake for Wedding at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia

Couple Portraits at the Kimpton Brice Hotel in Savannah, Georgia