Dhanalakshmi & Sudhakar

Friday, November 20, 2020 • Chennai, Tamil Nadu, India

Dhanalakshmi & Sudhakar

Friday, November 20, 2020 • Chennai, Tamil Nadu, India

Event In Charge

Event Decoration By

Photography By

Bride & Groom Makeup By

Food by

Kumars Catering Service

Plot No. 55, Sai Ganesh Nagar,

Pallikaranai,

Chennai - 600100.

Ph: 9840985893

Groom Stylist By

Invitation Gift By

AR Advertising

No.14, Sheakmaniyam St.

Kamadhenu Nagar, Karambakkam,

Chennai - 116.

Ph: 9710380666 / 9841793212

Engagement Cake By

Reception DJ By