Engagement Photos May 2019
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 1
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 2
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 3
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 4
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 5
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 1
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 2
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 3
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 4
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 1
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 2
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 3
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 4
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 5
Eric Swearengin and Samantha Bauer Wedding Photo 6