Alexx & Douglas Home Page Banner
Alexx & Douglas

Alexx and Douglas

November 18, 2023 • Houston, Texas
Alexx & Douglas

Alexx and Douglas

November 18, 2023 • Houston, Texas

A&D

Alexx & Douglas Home Page Banner
November 18, 2023
Houston
Texas
RSVP

Wedding Day

November 18, 2023
4:30 PM–9:30 PM
Julia Ideson Library
500 McKinney Street, Houston, TX, 77002
Attire: Black Tie Optional

4:30 PM–5:00 PM

4:30 PM–5:00 PM

Ceremony

5:00 PM–10:00 PM

5:00 PM–10:00 PM

Reception

Julia Ideson Library
500 McKinney Street, Houston, TX, 77002