Stitch & Tie

White Lorenzo Tuxedo
Dress to impress with this slim fit one-button white tuxedo featuring a black satin lapel.

Stitch & Tie

White Lorenzo Tuxedo
Dress to impress with this slim fit one-button white tuxedo featuring a black satin lapel.